Cursuri

Acestea sunt cursurile organizate de Centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere IZODASA

 

Cursuri de pregatire si perfectionare profesionala pentru managerii de transport

- Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de înscriere la curs:

- Absolvent de liceu (orice profil) cu diplomă de bacalaureat.

- Acte necesare (trebuie depuse la secretariatul centrului IZODASA înainte de data începerii cursului):

- Cerere de înscriere tip;

- Copie act de identitate;

- Copie diplomă de studii.

- În ziua examenului candidaţii vor prezenta documentul de plată al taxei de examinare în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă la care participă. Această taxa se achită în nume propriu prin mandat poştal sau direct la Trezorerie, în contul agenţiei teritoriale A.R.R.

Cursuri de pregatire si perfectionare profesionala pentru Instructori de conducere auto

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de înscriere la curs:

- Vârsta minimă: 25 ani împliniţi;

- Să deţină un permis de conducere valabil cu o vechime de cel puţin 5 ani pentru fiecare din categoriile pentru care solicită atestarea;

- Absolvent de liceu (orice profil) cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto;

- Apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii;

- Să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce un autovehicul în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;

- Să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj cu vilenţă, ultraj contra bunelor moravuri, tulburare a liniştii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, primirea de foloase necuvenite sau trafic de influenţă, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

Acte necesare (trebuie depuse la secretariatul centrului IZODASA înainte de data începerii cursului):

- Cerere de înscriere tip;

- Copie act de identitate;

- Copie permis de conducere auto fata/verso;

- Copie atestat de instructor (pentru reatestare);

- Copie diplomă de studii;

- Aviz medical;

- Aviz psihologic;

- Cazier auto (adeverinţă eliberată de Poliţia Rutieră) - valabil 30 zile;

- Certificat de cazier judiciar;

În ziua examenului candidaţii vor prezenta documentul de plată al taxei de examinare în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă la care participă. Această taxa se achită în nume propriu prin mandat poştal sau direct la Trezorerie, în contul agenţiei teritoriale A.R.R.

Cursuri de pregatire si perfectionare profesionala pentru profesori de legislatie rutiera

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de înscriere la curs:

- Vârsta - cel puţin 25 ani;

- Deţinător permis de conducere de cel puţin 5 ani pentru fiecare din categoriile pentru care se solicită atestare;

- Absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau tehnice;

- Apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii;

- Să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;

- Să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj cu vilenţă, ultraj contra bunelor moravuri, tulburare a liniştii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, primirea de foloase necuvenite sau trafic de influenţă, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

Acte necesare (trebuie depuse la secretariatul centrului IZODASA înainte de data începerii cursului):

- Cerere de înscriere tip;

- Copie act de identitate;

- Copie permis de conducere auto fata/verso

- Copie atestat profesor de legislaţie rutieră (pentru reatestare);

- Copie diplomă de studii;

- Aviz medical;

- Aviz psihologic;

- Cazier auto (adeverinţă eliberată de Poliţia Rutieră) - valabil 30 zile;

- Certificat de cazier judiciar;

În ziua examenului candidaţii vor prezenta documentul de plată al taxei de examinare în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă la care participă. Această taxa se achită în nume propriu prin mandat poştal sau direct la Trezorerie, în contul agenţiei teritoriale A.R.R.

Cursuri de pregatire si perfectionare profesionala pentru consilieri de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de înscriere la curs:

- Să deţină un permis de conducere valabil.

Acte necesare (trebuie depuse la secretariatul centrului IZODASA înainte de data începerii cursului):

- Cerere de înscriere tip;

- Copie act de identitate;

- Copie permis de conducere fata/verso

-În ziua examenului candidaţii vor prezenta documentul de plată al taxei de examinare în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă la care participă. Această taxa se achită în nume propriu prin mandat poştal sau direct la Trezorerie, în contul agenţiei teritoriale A.R.R.

Cursuri de pregatire si perfectionare profesionala pentru conducatorii auto care efectueaza transporturi rutiere cu marfuri periculoase

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de înscriere la curs:

- Să deţină un permis de conducere valabil.

Acte necesare (trebuie depuse la secretariatul centrului IZODASA înainte de data începerii cursului):

- Cerere de înscriere tip;

- Copie act de identitate;

- Copie permis de conducere fata/verso;

În ziua examenului candidaţii vor prezenta documentul de plată al taxei de examinare în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă la care participă. Această taxa se achită în nume propriu prin mandat poştal sau direct la Trezorerie, în contul agenţiei teritoriale A.R.R.

Cursuri de pregatirre si perfectionare profesionala pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu autovehicule a caror marfa maxima autorizata este mai mare de 3.5 tone

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de înscriere la curs:

- Să deţină un permis de conducere valabil pentru cel puţin una din categoriile: B, BE, C1, C1E, CE , Tr.

Acte necesare (trebuie depuse la secretariatul centrului IZODASA înainte de data începerii cursului):

- Cerere de înscriere tip;

- Copie act de identitate;

- Copie permis de conducere fata/verso;

În ziua examenului candidaţii vor prezenta documentul de plată al taxei de examinare în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă la care participă. Această taxa se achită în nume propriu prin mandat poştal sau direct la Trezorerie, în contul agenţiei teritoriale A.R.R.

Cursuri de pregatire si perfectionare profesionala pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite si pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier national contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de înscriere la curs:

- Să dorească să se înscrie

Acte necesare (trebuie depuse la secretariatul centrului IZODASA înainte de data începerii cursului):

- Cerere de înscriere tip;

- Copie act de identitate;

În ziua examenului candidaţii vor prezenta documentul de plată al taxei de examinare în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă la care participă. Această taxa se achită în nume propriu prin mandat poştal sau direct la Trezorerie, în contul agenţiei teritoriale A.R.R.

Cursuri de pregatire si perfectionare profesionala pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier de persoane cu vehicule care au mai mult de 8+1 locurii si pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier cu troleibuzul

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de înscriere la curs:

- Să deţină un permis de conducere valabil.

Acte necesare (trebuie depuse la secretariatul centrului IZODASA înainte de data începerii cursului):

- Cerere de înscriere tip;

- Copie act de identitate;

- Copie permis de conducere fata/verso;

În ziua examenului candidaţii vor prezenta documentul de plată al taxei de examinare în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă la care participă. Această taxa se achită în nume propriu prin mandat poştal sau direct la Trezorerie, în contul agenţiei teritoriale A.R.R.

Cursuri de pregatire si perfectionare profesionala pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier de persoane in regim de taxi si taransport rutier de persoane in regim de inchiriere

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de înscriere la curs:

- Vârsta minimă: 21 ani împliniţi;

- Să deţină permis de conducere la categoria la care doreste sa aplice de cel puţin 2 ani;

- Apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii;

- Să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce un autovehicul în ultimul an pentru consum de alcool sau substanţe stupefiante;

- Să nu fi fost implicat din culpa sa în accidente rutiere soldate cu victime;

Acte necesare (trebuie depuse la secretariatul centrului IZODASA înainte de data începerii cursului):

- Cerere de înscriere tip;

- Copie act de identitate;

- Copie permis de conducere auto fata/verso

- Copie diplomă /adeverinta/certificat studii

- Copie dupa atestat(in cazul reatestarii)

- Aviz medical;

- Aviz psihologic;

- Cazier auto (adeverinţă eliberată de Poliţia Rutieră) - valabil 30 zile;

- Certificat de cazier judiciar;

În ziua examenului candidaţii vor prezenta documentul de plată al taxei de examinare în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă la care participă. Această taxa se achită în nume propriu prin mandat poştal sau direct la Trezorerie, în contul agenţiei teritoriale A.R.R.Ne puteti vizita si pe Facebook:

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar